Consultanță tehnologia informației


Aflaţi mai mult

Găsim soluţia potrivită!


În funcţie de domeniul şi specificul problemei dumneavoastră, vă pot oferi consultanţă şi expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară autorizată în specializările Calculatoare, Informatică, Automatică şi Informatică Industrială, Reţele şi software de telecomunicaţii.

Mă interesează!

Domenii de expertiză


Calculatoare şi informatică

Efectuez expertize ale echipamentelor hardware și produselor software (analiza funcționalităților, defectelor, respectarea cerințelor, proprietatea intelectuală etc.) utilizate în instituții private sau publice

Reţele şi software de telecomunicaţii

Realizez expertize asupra echipamentelor și infrastructurilor de telecomunicații, lucrărilor de execuție a rețelelor și, în general, asupra implementărilor tehnologiilor de transmisie a datelor

Automatică şi informatică industrială

Expertizez sistemele de automatizare destinate unităților de producție (cuptoare industriale, sisteme de fabricație a diverselor piese, mașini cu comandă numerică CNC, sisteme de manipulare automată cu roboți industriali etc.)

Investigații
digitale

Desfășor investigații digitale (digital forensics) în scopul recuperării și expertizării materialelor regăsite în dispozitivele informatice și de comunicații, ce au fost de obicei implicate într-un incident de securitate cibernetică


Am nevoie de expertiză

Clienți:


Clienții mei sunt în general persoane juridice, de drept public sau privat (autorități publice, consilii județene, societăți comerciale, case de avocatură, producători de software sau echipamente industriale, IFN-uri etc.), dar și persoane fizice. Serviciile oferite sunt participarea, în calitate de expert parte, la expertizele judiciare dispuse de instanțele de judecată sau realizarea de expertize tehnice extrajudiciare, la cererea clientului. Rezultatele unei expertize se concretizează în Raportul de expertiză tehnică (judiciară sau extrajudiciară, după caz) ce răspunde punctual obiectivelor clientului (întrebările sau problemele de rezolvat).

Mă recomandă:


Experienţa acumulată timp de 15 ani în domeniile IT&C, în diverse roluri specifice ingineriei sistemelor software, lucrând la dezvoltarea a numeroase servicii şi sisteme.
Experienţa de 10 ani în învăţământul superior a expertului (cadru didactic universitar).
Autorizaţia din partea Ministerului Justiţiei de a efectua expertize tehnice judiciare şi extrajudiciare, precum și experiența acumulată în acest domeniu.
Titlul de Doctor Inginer al expertului, conferit de Universitatea Politehnica Bucureşti (Facultatea de Automatică şi Calculatoare).
Studiile juridice (în desfășurare) ale expertului.
Un număr de peste 200 de misiuni de expertiză tehnică (extrajudiciară sau judiciară, ca expert consilier sau expert desemnat) îndeplinite.

Date de contact

Mă puteti contacta telefonic sau prin email:


CONSTANTINESCU NICOLAE-DOREL PFA
CUI: RO41773020, AUTORIZAŢIE M.J.: Nr. 3220072015 Seria 85869526062015
Str. Stelian Mihale, Nr. 6, Sector 3, București
Datele de contact le regăsiți și pe portalul Ministerului Justiției în tabloul experților (lista experti judiciari IT sau lista experti judiciari informatica, calculatoare, automatica si informatica industriala, retele si software de telecomunicatii)

www.expertiza-it.ro